Nieuws


Lokaal-Limburg on Tour
Hof van Gaia Kerkrade – 26 oktober

Lokaal-Limburg gaat ‘on tour’ door Limburg om met de lokale politieke partijen in gesprek te gaan en de gelegenheid te bieden met elkaar in contact …Lees meer >>


Zandzakken voor de deur?
Of een andere oplossing?

In het kader van het inwerkprogramma ging de fractie Waterschap (1 bestuurslid en 2 burgercommissieleden) op woensdag 28 augustus samen met andere waterschapsleden op werkbezoek …Lees meer >>


Algemene Ledenvergadering 27 september

Op vrijdag 27 september zal de Algemene Ledenvergadering van Lokaal-Limburg plaatsvinden. Niet alleen wordt het nieuwe bestuurbenoemd, ook de nieuwe statutenvan Lokaal-Limburg dienen te worden …Lees meer >>


Verzoek om input van leden Lokaal-Limburg

Namens de fractie Waterschap willen wij u onderstaande stukken voorleggen. Het betreft een brief met een inleiding en vervolgens een voorstel voor Zuid-Limburg en een …Lees meer >>


Nieuw Bestuur Lokaal-Limburg

Geachte leden, Namens het bestuur mag ik onderstaande informatie onder uw aandacht brengen: Nieuw bestuur Het vorige bestuur heeft geconcludeerd dat er nieuwe mensen nodig …Lees meer >>