Boek “De rol van ons water in de lokale politiek”

Lokaal-Limburg geeft gratis boekwerkjes over de rol van ons water in de lokale politiek weg. Alle Limburgse onafhankelijke raadsleden en wethouders kunnen het gratis boekje opvragen via w.hoenen@fractie.lokaal-limburg.nl.

Het boekje is bestemd voor provinciale politici, als extra handvat om hun kennis over de rol van water binnen de lokale politiek te vergroten. Voor wie minder tijd heeft, biedt het eerste deel een compacte samenvatting met conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. Het tweede deel van het boekwerkje gaat dieper in op diverse aspecten van het onderwerp ‘water’.

De rol van ons water in de lokale politiek met als ondertitel ‘een handreiking’ is een uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF). De OSF is een landelijk platform van onafhankelijke provinciale partijen waarbij Lokaal-Limburg is aangesloten. Op haar beurt creëert Lokaal-Limburg een Limburgs platform voor onafhankelijke politiek. De aangesloten partijen werken samen maar behouden de eigen identiteit. Binnen het platform leert men van elkaar, onder andere door kennis en ervaringen te delen. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten. Zo kan de gezamenlijke slogan “politiek van onderop” letterlijk worden ingevuld.

De OSF Senator in de Eerste Kamer wordt gevoed door de provinciale partijen. Alle besluiten worden genomen vanuit de “Kracht van de Regio”; leg de besluitvorming zoveel mogelijk bij de laagste bestuurslaag, dichtbij de burgers. Wij noemen dit Regio-politiek.

Het Wetenschappelijk Bureau van de OSF heeft het Klimaatverbond Nederland opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar ‘water’ omdat dit onderwerp steeds vaker in gemeenten en provincies wordt besproken. De keuze voor het Klimaatverbond Nederland is ingegeven omdat zij als geen ander voortdurend onderzoek doen op het gebied van Klimaatbeheersing en dus ook het onderwerp water vaak beschrijven.

Bestel het gratis boekje “De rol van ons water in de lokale politiek” nu via w.hoenen@fractie.lokaal-limburg.nl.

Delen: