Begroting 2016 in PS

Een artist impression van de Tram in Maastricht

Morgen, 6 november, is vergadering van Provinciale Staten. Aan de orde komen o.a. de Provinciale begroting van 2016 en de Tramverbinding Vlaanderen Maastricht (TVM).

 

In de begroting is in het hoofdstuk ‘Openbaar vervoer en railagenda’ voor 2015 t/m 2019 een bedrag van 153,5 miljoen aan investeringen opgenomen voor de Maaslijn (58 miljoen), Heerlen-Duitsland (32,5 miljoen), Maastricht-Luik (9 ton) en de TVM (63 miljoen).

Hierbij dient bedacht te worden dat die 63 miljoen voor de TVM uitsluitend de kosten van het stukje tussen de Nederlandse grens en station Maastricht betreffen. De rest van het traject tot Hasselt wordt door de Belgische busonderneming De Lijn (dus NIET de Belgische overheid !) betaald. De provincie bindt zich bovendien om voor 35 jaar lang de tramlijn te onderhouden.

 

Echter, gebleken is dat de Wilhelminabrug grote extra investeringen vraagt om geschikt te maken voor tramvervoer. Daarom is nu de eindhalte bij Mosae Forum voorzien. te voet of per bus moet men dan vandaar maar naar het station zien te komen.

 

Grote vraagtekens zijn er ook rond het aantal verwachte reizigers op het traject Maastricht-Hasselt, zeker nu niet tot het station wordt doorgereden. Vanwege het te geringe aantal reizigers heeft de NMBS (Belgische spoorwegen) eerder een treinverbinding als ‘niet rendabel’ beoordeeld.

 

Een Maastrichtse wethouder heeft echter in het verleden afspraken gemaakt met zijn Belgische vrienden bij De Lijn om dan maar een tramverbinding aan te leggen en hier ook de provincie voor warm gekregen. De Maastrichtse gemeenteraad heeft onlangs schoorvoetend toch maar ingestemd met deze tramverbinding vanwege de eerder met De Lijn gemaakte afspraken, ondanks dat men dit eigenlijk niet ziet zitten. In een vergadering van de provinciale commissie Duurzaamheid en Mobiliteit (op 23 oktober) was dit voor enkele partijen aanleiding om in Provinciale Staten dan ook maar akkoord te gaan. En zo verschuilt de een zich achter de ander en heeft men niet de moed om datgene waarvoor men bij aanvaarding van het Statenlidmaatschap een eed of gelofte heeft moeten afleggen, namelijk het zonder last of ruggespraak beoordelen van voorstellen, in praktijk te brengen en belastinggeld goed te besteden.

 

Lokaal-Limburg is van mening dat de aanleg van een tramverbinding Maastricht-Hasselt sowieso niet meer van deze tijd is, maar dat de kosten van 63 miljoen voor dat kleine stukje absurd zijn. Dit soort prestigeprojecten horen gewoon gestopt te worden. Wij zijn voor goede verbindingen met het omringende buitenland en een lijn Maastricht-Hasselt kan daaraan bijdragen.

Een busverbinding ligt voor de hand, een treinverbinding is wellicht te prefereren, maar een tramverbindng die handen vol geld kost en zal blijven kosten, willen wij niet ondersteunen.

Delen: