Artikel 38 vragen ivm ongeoorloofde bonus aan directeur

Uit onderzoek van Marlies de Brouwer voor de volkskrant bleek deze week dat de directeur van L1, Dhr.Rob Stevens een bonus van 26 duizend euro mocht bijschrijven over het jaar 2013.

Omdat het hier volgens de USP om publiek geld gaat en het niet geoorloofd is om dergelijke bonussen toe te kennen in de publieke en semipublieke sector is besloten hierover schriftelijke art. 38 vragen te stellen aan het College van Gedeputeerde Staten.   Stevens kreeg wegens goede prestaties 26 duizend euro extra toegeschoven, bovenop het al ruime salaris van 192 duizend euro. Volgens de Wet normering topinkomens (WNT) mogen bestuurders uit de publieke en semipublieke sector helemaal geen bonus ontvangen. In tijden van grote onzekerheid over arbeidplaatsen binnen de publieke omroep een vreemd besluit.   De vragen gaan over Balkenende norm, welke hier kennelijk is overschreden. Verder vraagt de USP zich af waarom de Wet normering topinkomens (WTN) door L1 mag worden overtreden. Ook het uitbetalen van een hoge bonus, in dit geval van 26 duizend euro mag volgens de USP helemaal niet in de publieke en semipublieke sector. Het gaat immers om subsidiegelden die ‘kennelijk’ anders worden uitgegeven dan bedoeld. Als dit waar is zou de subsidierelatie met L1 moeten worden herzien, aldus Dr. Albert, C.A. Leppers (USP)   Klik hier voor de brief aan het College van gedeputeerde Staten.

 

Delen: