Ammoniaktreinen denderen voort!

Lokaal-Limburg trekt aan de noodrem

De fractie van Lokaal-Limburg in het Limburgs Parlement neemt in het begin van 2021 fors stelling tegen het nog steeds voortdurende transport van gif-treinen vol met ammoniak dwars door Limburg.

De veiligheid van de inwoners van onze provincie staat letterlijk op het spel en toch weigeren de bestuurders in Maastricht en Den Haag hun eerdere beloftes om deze gevaarlijke vervoersbewegingen te stoppen uit te voeren.

Volksgezondheid
De ammoniaktreinen vertrekken vanuit Geleen richting Duitsland (via Roermond en Venlo) en richting België (via Maastricht). Daarmee loopt de volksgezondheid in vrijwel de gehele provincie gevaar.

De transporten zijn eigenlijk overbodig. Als de producent, OCI-Nitrogen de productie zou afstemmen op de vraag zouden er geen transporten via Maastricht en Venlo nodig zijn. Vanuit economische belangen produceert OCI-Nitrogen echter bewust meer ammoniak dan er vraag is. Het overschot wordt vervolgens over het spoor door Limburg naar het buitenland vervoerd om daar verwerkt te worden.

Lokaal-Limburg heeft eerder al aangegeven dat de producent ook zelf de restverwerking in Geleen kan uitvoeren door de verwerkingscapaciteit te vergroten. De transporten zouden dan niet meer nodig zijn. Tot nu toe heeft OCI-Nitrogen daar helaas niet voor gekozen.

Overheid
De landelijke overheid en de provincie Limburg hebben eerder beloofd dat het vervoer in 2015 geheel of gedeeltelijk gestaakt zou worden. Inmiddels, januari 2021, kan gesteld worden dat die deadline bij lange na niet gehaald is. De gevaarlijke transporten per spoor vinden nog steeds plaats.

In de Tweede Kamer is dit onderwerp recent nog aan de orde gesteld via een motie van kamerlid Laçin. Zijn motie verzoekt de regering om de provincie Limburg en de gemeente Venlo te betrekken bij de gesprekken voor een nieuw convenant met OCI-Nitrogen en gezamenlijk een plan op te stellen om het aantal ammoniaktreinen door woonkernen te verminderen en zo mogelijk af te bouwen.

Vragen GS
Voor Lokaal-Limburg is de maat nu vol en worden alle pijlen gericht op het zo snel mogelijk stopzetten van de ammoniak treinen door Limburg.

De fractie van Lokaal-Limburg stelt nu voor de derde keer vragen aan het College van Gedeputeerde Staten Limburg. Eerdere vragen werden zeer ontwijkend beantwoord, zonder enig zicht op een oplossing voor dit langslepende en ingrijpende probleem. Statenlid Henk van der Linden van Lokaal-Limburg zegt hierover; “Stel je toch eens voor dat het werkelijk mis gaat bij een dergelijk transport, dan is de kans op burgerslachtoffers onverantwoord groot en de gevolgen niet te overzien. De veiligheid van de Limburgers zou het College ook moeten aangaan. Wij vinden dat de provincie alles in het werk moet zetten om deze transporten zo snel mogelijk te stoppen”.

Lokaal-Limburg
Lokaal-Limburg is een platform van onafhankelijke lokale partijen. Die onafhankelijke gemeentelijke partijen werken in het platform samen, wisselen ideeën en moties uit en leren elkaar beter kennen. Vooral bij zaken die de eigen gemeentegrenzen overschrijden is dat handig. De onafhankelijke politici kennen elkaar waardoor ze elkaar ook beter weten te vinden.

Binnen het platform Lokaal-Limburg  geven de lokale politieke partijen hun kiezers  gezamenlijk een krachtige stem in Provinciale Staten en in het Waterschap.

Lokaal-Limburg is op haar beurt lid van het landelijke platform van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) die sinds 1999 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd is met een eigen Senator.

Delen: