Algemene Ledenvergadering 9 oktober

Op vrijdag 9 oktober zal de Algemene Ledenvergadering van Lokaal-Limburg plaatsvinden.

Vrijdag 9 oktober
Aanvang 19.30 uur tot 22.00 uur
Zaal Geraats, Markt 5, 6096 AL Grathem

Agenda

 1. Openingen mededelingen door de voorzitter Wiel Hoenen
 2. Verslag van 27 sept 2019
 3. Benoeming bestuursleden
  Tussentijds hebben er verschillende wijzigingen plaats gehad die bekrachtigd dienen te worden door de ALV. Nieuwe leden: Marienel Engelen (bestuurslid), Chrétien Wetemans (penningmeester) en Math Habets (secretaris).
 4. Statutenwijziging
  Formeel vast stellen wijziging ten behoeve van de ANBI status naar aanleiding van de email consultatie eerder dit jaar.
 5. Financiën door penningmeester Chrétien Wetemans
  *Afwikkeling 2019 (toelichting door voorzitter)
  *verslag Kascontrole commissie 2019.
  *Stand van zaken 2020
  *Benoeming kascontrole commissie 2020
  *Begroting 2021
 6. Platformstructuur als communicatie instrument door Chris Tiekstra
 7. Nieuw vanuit de OSF door Chris Tiekstra
 8. Nieuws uit de fractie PS Raymond Franssen en/of Henk van der Linden (statenleden) 
 9. Nieuws uit de fractie WS Ad Berger (algemeen bestuur waterschap)
 10. Lokaal-Limburg On-Tour, Weert 31 oktober
 11. Presentatie KennispuntLokale Politieke Partijen over de mogelijkheden, cursussen en overige activiteiten ter versterking van de lokale politiek in Nederland
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
Delen: