Absoluut dieptepunt bestuurscultuur

Naar aanleiding van het artikel ‘absoluut dieptepunt bestuurscultuur’ heeft de fractie vragen gesteld aan de Commissaris van de Koning en het college van GS over het herstelllen en beschermen van de integriteit in het Midden-Limburgse bestuur. Hieronder leest u de gehele brief. 

Schriftelijke vragen, absoluut dieptepunt bestuurscultuur (DDL, 26 augustus 2016)

Geachte Commissaris, geacht College,

Naar aanleiding van diverse recente publicaties in de Limburgse kranten willen wij het volgende onder uw aandacht brengen en enkele vragen hierover stellen.

“Integer ben je niet een beetje. Je bent het, of je bent het niet”. Woorden van wijlen Ien Dales, die in Midden Limburg de laatste jaren regelmatig geciteerd zijn. Vooral na de uitspraken in de jaren ’90 dat er in (de vriendenrepubliek) Limburg geen gesjoemel meer zou zijn.

Werd de (Limburgse) gemeenschap in die jaren 80 en 90 van de vorige eeuw geconfronteerd met sjoemelende bestuurders, ook deze eeuw kunnen wij jammer genoeg wederom smullen van het in de ogen van de rest van Nederland typische Limburgse verschijnsel.

Na de affaire van de ‘Vriendenrepubliek’ werden “bestuurders met een kanttekening” even weggemoffeld, om dan, vanwege het eigenbelang, toch weer op te duiken.

Reden voor de provincie om cursussen Integriteit aan te bieden aan Statenleden en fractiemedewerkers/volgers. Maar ook om:

  • bijeenkomsten met burgemeesters te houden over deze materie. Immers burgemeesters bevorderen volgens art. 170 (lid 2) van de gemeentewet de bestuurlijke integriteit.
  • een commissie integriteit in het leven te roepen.
  • een website aan te maken ( http://integriteitlimburg.nl/ )

Want dit mocht nooit meer!

Echter wat zien wij, met de provincie voorop, bestuurders met een kanttekening worden aangesteld bij nationale parken.

Wat zien wij in Midden Limburg? Een bestuurder die veroordeeld is, wordt omwille van het eigenbelang bij OML gehandhaafd. Terwijl twee van deze gemeentes mede verantwoordelijk waren voor het met onmiddellijke ingang wegsturen van deze bestuurder bij Keyport toen er sprake was van mogelijk frauduleuze handelingen. Het eigenbelang van deze gemeentes was daar toen afwezig.

In het licht van al deze integriteitscursussen, het handelen van diverse bestuurders in het eigen belang van hun gemeente, de oproep van een raadslid in een van de gemeentes een raadsdebat over integriteit te houden, zien wij een op gang komende bestuurlijke samenwerking stranden. Iets wat in onze huidige maatschappij en gezien de handelingen van de provincie in het kader van meer samenwerkende/ fuserende gemeentes toch ook u een doorn in het oog zou moeten zijn. 

Samenwerken, iets waarop wederom volgens art. 170 (lid 1b) van de gemeentewet door burgemeesters moet worden toegezien.

Maar als een burgemeester moet toezien op de punten in het gestelde en hier aangehaalde art. 170, waar moet dan de gouverneur van onze provincie, als verantwoordelijke voor als onze burgemeesters, op toezien. Zo vragen wij ons af.

Na deze inleiding hebben wij slechts enkele vragen;

  1. Is de gouverneur bekend met het krantenartikel in DDL van vrijdag 26 aug 2016 van Maurice Ubags ‘Absoluut dieptepunt bestuurscultuur’* waarin hij opgeroepen wordt in te grijpen? Uiteraard bent u dat, dus het zo ja en zo nee kunnen we weglaten!
  1. Bent u van plan, in het kader van de integriteit, het vertrouwen van de inwoners in de politiek en de noodzakelijke bestuurlijke samenwerking in Midden Limburgs, aan deze oproep gehoor te geven?
  1. Zo nee, waarom wilt u dan deze gemeentes terugwerpen naar de Middeleeuwen waar het ieder voor zich en God voor ons allen was? Waarbij het vertrouwen in het integer bestuur van niet alleen raadsleden van een enkele gemeente, maar ook van inwoners van diverse gemeentes tot het nulpunt daalt?
  1. Zo ja, op welke (uiteraard zeer korte) termijn denkt u dat dan te gaan doen en op welke manier?
  1. Welke middelen heeft u om de neuzen van alle bestuurders weer in dezelfde richting te krijgen, met daarbij de zo veel geroemde integriteit**, ook de morele, goed in het oog te houden.
Delen: