Aandacht Lokaal-Limburg voor Zuid-Limburg tijdens begrotingsvergadering Provincie Limburg

Lokaal-Limburg zal vrijdag tijdens de Begrotingsvergadering van de Provincie Limburg aandacht vragen voor enkele onopgeloste problemen in Zuid-Limburg.

Infrastructuur

Lokaal-Limburg heeft recent schriftelijke vragen ingediend rondom de situatie kruising afrit buitenring met de Gravenweg in Eygelshoven. Er zijn grote zorgen over de toename aan ongelukken op deze kruising. Er schijnt inmiddels overleg te zijn tussen de provincie en de gemeente Kerkrade. Lokaal-Limburg wil een toezegging van Gedeputeerde Staten dat wij vóór de voorjaarsvakantie worden geïnformeerd over de resultaten die moeten leiden tot een permanente oplossing.

De ontwikkelingen van fietspaden, inclusief de Leisure Lane verdienen in deze moeilijke tijden extra aandacht. Maar Lokaal-Limburg wil best een stapje verder gaan. Het wordt namelijk tijd om de Mergellandroute voor auto’s vaarwel te zeggen en deze te vervangen door een route voor fietsers en E-bikes. Wellicht kunnen beide initiatieven gecombineerd worden. Lokaal-Limburg dient hierover vrijdag een motie in.

Toerisme

De vrijetijdseconomie is volgens Lokaal-Limburg van groot belang voor het zuidelijke deel van onze provincie. Er is extra geld voor deze sector maar volgens Lokaal-Limburg dient de prioriteit nog mee gelegd te worden wij de horeca die nu zwaar getroffen wordt door de Corona maatregelen.

Aan de andere kant zal zullen niet alle ondernemers gered kunnen worden. Lokaal-Limburg wil dat er nu al wordt nagedacht over alternatieve invullingen voor leegkomende panden. We gaan hoe dan ook een nieuwe fase in, waarbij meer aandacht nodig is voor wonen per regio en wellicht dat deze voormalige horecapanden daar een rol in kunnen krijgen.

Energietransitie

Lokaal-Limburg vindt dat de mens ernstig onderbelicht is gebleven in de discussies rondom de energietransitie. De inwoners zouden volgens Lokaal-Limburg veel meer en veel beter betrokken moeten worden in de discussie. Kijken we naar de landen om ons heen dan zien we steeds meer maatregelen die er voor zorgen dat er voldoende afstand is tussen een windturbine en de bebouwde kom. Dat heeft met overlast te maken, maar ook met gezondheid. Het lijkt er op dat de inwoners nog steeds volgelvrij zijn. Dat moet anders! Lokaal-Limburg dient hierover vrijdag een motie in.

Wateroverlast

Enerzijds zorgen veranderende weersomstandigheden voor wateroverlast door kortdurende overstromingen, niet zelden in woonwijken. Anderzijds speelt ook droogte een rol en dus het grondwaterpeil. Nog nooit was het neerslagtekort zo vroeg in het jaar zo groot. Agrariërs en particulieren krijgen regels opgelegd.

Maar hoe zit het met de industriële onttrekking van grondwater? Daarnaast vraagt Lokaal-Limburg blijvende aandacht voor de onttrekking van grondwater net over de grens in Duitsland.

In een motie zal Lokaal-Limburg aandacht vragen om te komen met een integraal en internationaal beleid op dit gebied. Een en ander het liefst in samenwerking met het Waterschap.

Cultuur

De cultuursector wordt hard geraakt. Wij zijn blij dat dit college onder de noemer “investeren in overleven” ruim 1,5 miljoen gereserveerd heeft om de cultuursector te helpen. Lokaal-Limburg vraagt met name aandacht voor de muziek van fanfare tot kamermuziek in de gehele provincie.

Infrastructuur

Eerdere toezeggingen om meer dan 100 miljoeneuro versneld te investeren in infrastructuur, openbaar vervoer, fietsplannen en slimme mobiliteit stemt in eerste instantie tot tevredenheid. Maar Lokaal-Limburg zal er op blijven toezien dat ook deze gelden evenredig worden verdeeld en dat ook de pijnpunten in Zuid-Limburg worden aangepakt. Daarbij denken wij o.a. aan de bereikbaarheid van kleine, afgelegen buurten.

Lokaal-Limburg

Lokaal-Limburg is een platform van onafhankelijke lokale partijen. Die onafhankelijke gemeentelijke partijen werken in het platform samen, wisselen ideeën en moties uit en leren elkaar beter kennen. Vooral bij zaken die de eigen gemeentegrenzen overschrijden is dat handig. De onafhankelijke politici kennen elkaar waardoor ze elkaar ook beter weten te vinden.

Binnen het platform Lokaal-Limburg  geven de lokale politieke partijen hun kiezers  gezamenlijk een krachtige stem in Provinciale Staten en in het Waterschap.

Lokaal-Limburg is op haar beurt lid van het landelijke platform van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) die sinds 1999 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd is met een eigen Senator.

Delen: