Aandacht Lokaal-Limburg voor Midden en Noord Limburg tijdens begrotingsvergadering Provincie Limburg

Lokaal-Limburg zal vrijdag tijdens de Begrotingsvergadering van de Provincie Limburg aandacht vragen voor enkele onopgeloste problemen in Noord- en Midden Limburg.

Energietransitie

Lokaal-Limburg vindt dat de mens ernstig onderbelicht is gebleven in de discussies rondom de energietransitie. Met name in Noord Limburg vind nog steeds een heftige discussie plaats over de windturbines. De inwoners zouden volgens Lokaal-Limburg veel meer en veel beter betrokken moeten worden in de discussie. Kijken we naar de landen om ons heen dan zien we steeds meer maatregelen die er voor zorgen dat er voldoende afstand is tussen een windturbine en de bebouwde kom. Dat heeft met overlast te maken, maar ook met gezondheid. In Noord Limburg lijkt het alsof de inwoners nog steeds volgelvrij zijn verklaard. Dat moet anders! Lokaal-Limburg dient hierover vrijdag een motie in.

Wateroverlast

Enerzijds zorgen veranderende weersomstandigheden voor wateroverlast door kortdurende overstromingen, niet zelden in woonwijken. Anderzijds speelt ook droogte een rol en dus het grondwaterpeil. Nog nooit was het neerslagtekort zo vroeg in het jaar zo groot. Agrariërs en particulieren krijgen regels opgelegd. 

Maar hoe zit het met de industriële onttrekking van grondwater? Daarnaast vraagt Lokaal-Limburg blijvende aandacht voor de onttrekking van grondwater net over de grens in Duitsland. Bijzonere gebieden zoals De Meinweg ondervinden hier veel last van. Lokaal-Limburg mist een integraal beleid als het gaat om de grondwater-problematiek en verdroging. 

In een motie zal Lokaal-Limburg aandacht vragen om te komen met een integraal en internationaal beleid op dit gebied. Een en ander het liefst in samenwerking met het Waterschap.

Cultuur

De cultuursector wordt hard geraakt. Wij zijn blij dat dit college onder de noemer “investeren in overleven” ruim 1,5 miljoen gereserveerd heeft om de cultuursector te helpen. Maar al tijdens de bespreking van de voorjaarsnota heeft Lokaal-Limburg kenbaar gemaakt ongelukkig te zijn met de onevenredige verdeling van de cultuurgelden. We hebben toen nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de Oranjerie. Daar is nog steeds sprake van een tekort van € 600.000,00. Lokaal-Limburg blijft strijden om dit tekort, met medewerking van de provincie weg te werken. Daarnaast vraagt de partij om de muziek van fanfare tot kamermuziek een stevige positie te geven in de gehele provincie.

Infrastructuur

Eerdere toezeggingen om meer dan 100 miljoeneuro versneld te investeren in infrastructuur, openbaar vervoer, fietsplannen en slimme mobiliteit stemt in eerste instantie tot tevredenheid. Maar Lokaal-Limburg zal er op blijven toezien dat ook deze gelden evenredig worden verdeeld en dat ook de pijnpunten in Noord en Midden Limburg worden aangepakt.

Lokaal-Limburg

Lokaal-Limburg is een platform van onafhankelijke lokale partijen. Die onafhankelijke gemeentelijke partijen werken in het platform samen, wisselen ideeën en moties uit en leren elkaar beter kennen. Vooral bij zaken die de eigen gemeentegrenzen overschrijden is dat handig. De onafhankelijke politici kennen elkaar waardoor ze elkaar ook beter weten te vinden.

Binnen het platform Lokaal-Limburg  geven de lokale politieke partijen hun kiezers  gezamenlijk een krachtige stem in Provinciale Staten en in het Waterschap.

Lokaal-Limburg is op haar beurt lid van het landelijke platform van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) die sinds 1999 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd is met een eigen Senator.

Delen: