Verzoek om input van leden Lokaal-Limburg

Namens de fractie Waterschap willen wij u onderstaande stukken voorleggen.
Het betreft een brief met een inleiding en vervolgens een voorstel voor Zuid-Limburg en een voor Midden en Noord-Limburg. (meer…)


Nieuw Bestuur Lokaal-Limburg

Geachte leden,

Namens het bestuur mag ik onderstaande informatie onder uw aandacht brengen:

Nieuw bestuur

Het vorige bestuur heeft geconcludeerd dat er nieuwe mensen nodig waren om de gestelde doelen te gaan behalen.
Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende leden (meer…)


Werkbezoek Nieuwe Waterkering Mook

Op 3 juli was de fractie in Mook, waar de nieuwe waterkering geopend werd.

Werkbezoek Water 3 juli (pdf)