Nieuwe bestuursvoorzitter voor LOKAAL-LIMBURG

Zaterdag 12 december werd tijdens de algemene ledenvergadering in Urmond de voorzittershamer van de Vereniging USP doorgegeven. Albert Leppers, de oprichter van LOKAAL-LIMBURG gaf het stokje over aan Ad Roest, die met algehele stemmen werd gekozen.  (meer…)


Lijsttrekkersdebat, 17 januari 2015

Op zaterdag 17 januari 2015 vindt een lijsttrekkersdebat plaats over het belang van de Euregio. (meer…)


Aanpak sociale wijkteams verschilt per gemeente

Uit een onderzoek dat de Universiteit Twente in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureaus Platform 31 en BMC Advies en de gemeenten Zaanstad, Leeuwarden en Enschede uitvoerde blijkt dat er per gemeente grote verschillen zitten in de werkwijze van sociale wijkteams.  

(meer…)


Voorlichtingscampagne Wmo gestart

In Media Plaza in de Jaarbeurs (Utrecht) heeft de eerste lichting Wmo-voorlichters gistermiddag hun certificaat in ontvangst genomen. Hiermee is de nieuwe voorlichtingscampagne van ANBO over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) officieel van start gegaan.

(meer…)


Artikel 38 vragen ivm ongeoorloofde bonus aan directeur

Uit onderzoek van Marlies de Brouwer voor de volkskrant bleek deze week dat de directeur van L1, Dhr.Rob Stevens een bonus van 26 duizend euro mocht bijschrijven over het jaar 2013.

(meer…)


1 4 5 6 7