Dichtbij
Betrokken
Daadkrachtig

LOKAAL-LIMBURG is bezorgd over de veiligheid van de kerncentrale Tihange

Afgelopen najaar was er een demonstratie van tegenstanders van de kerncentrale van Tihange bij het Provinciehuis. Onze fractievoorzitter, Raimond Franssen, (foto) was bij de actievoerders om aan hen de steun van LOKAAL-LIMBURG kenbaar te maken.

Momenteel is de discussie rond Tihange weer actueel  vanwege het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid raadt overleg aan tussen Nederland, België en Duitsland om beter voorbereid te zijn bij grensoverschrijdende incidenten in kerncentrales in een van die landen. Nu verschillen de maatregelen per land. Dat kan betekenen dat de Belgen bij een incident andere instructies krijgen dan Nederlanders, met verwarring en onrust onder de bevolking als mogelijk gevolg.

Lees het hele artikel op de website van de NOS 


Fusie Heerlen – Landgraaf van de baan

De Statenfractie van LOKAAL-LIMBURG is blij met de beslissing van de minister van BKZ, Kasja Olengren, dat de voorgestelde fusie niet doorgaat. Dit naar aanleiding van het advies van de Raad van State. Volgens de RvS is de Provincie niet zorgvuldig omgegaan met een open overleg hierover.

Het standpunt van LOKAAL-LIMBURG is dat een fusie van onderop gedragen dient te worden. Vandaar dat wij altijd tegen een gedwongen fusie van Heerlen en Landgraaf zijn geweest. De huidige coalitie in Provinciale Staten bestaande uit CDA, VVD, SP, D66 en PvdA, legt alles van bovenaf op. Vandaar dat wij blij zijn dat de minister wel de wil van de bevolking respecteert net zoals LOKAAL-LIMBURG dat doet. 


Campagne ‘Kies Lokaal’

De OSF is samen met de aangesloten Politieke Provinciale Partijen (PPG’s) voor de gemeenteraadsverkiezingen de campagne “Kies Lokaal” gestart. De commercial wordt uitgezonden in de zendtijd voor politieke partijen.

https://www.youtube.com/watch?v=kn4q09dnEjA


Brief naar de minister eindelijk openbaar

Na een vastberaden optreden van ons statenlid Raimond Franssen is de brief met het antwoord op vragen van minister Plasterk naar aanleiding van het herindelingsontwerp Heerlen-Landgraaf door Dhr. Koopmans openbaar gemaakt.

Het traject was niet eenvoudig voor Lokaal-Limburg. Drie weken geleden stelde onze fractie hierover de eerste schriftelijke vragen. Een week later werd door ons statenlid een interpellatiedebat aangevraagd. Hierop volgden weer een week later maar liefst 26 vragen van onze fractie naar de deputee. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in openbaarheid van het antwoord naar minister Plasterk.

Het antwoord diende volgens onze fractie openbaar te zijn omdat openbaarheid het uitgangspunt van de wet is. Slechts in uitzondelijke gevallen kan er geheimhouding op een dossier gelegd worden. Dit was echter niet het geval. Maar dankzij het doorzettingsvermogen van lokaal-Limburg krijgt de lokale democratie en hierdoor de burger de informatie waar deze recht op heeft.


Wie controleert wie?

Tijdens het interpellatiedebat van de Provinciale Statenvergadering van vrijdag 29 sept. jl  kreeg ons Statenlid Raimond Franssen direct een sneer van gedeputeerde Koopmans met het verwijt dat hij sommige antwoorden al had, als hij bij de betreffende commissievergadering aanwezig was geweest. Hierop gaf Statenlid Franssen het enige goede antwoord: ‘Wie controleert wie? De Staten controleren het college van GS en niet het college ons (Provinciale Staten). Zo hoort het ook.’ Ook mag het woord ‘voorgelogen’ blijkbaar niet in de Staten gebruikt worden! Het door Raimond Franssen gebezigde woord tijdens het interpellatiedebat kwam hem op een opmerking van de Gouverneur te staan! Deze twee incidenten geven direct al de sfeer van het debat weer. Vinnig en onvriendelijk.

Het herindelingsspook waart dus nog steeds rond. Tijdens het door LOKAAL-LIMBURG aangevraagde interpellatiedebat verschilden ons Statenlid Raimond Franssen en Deputé Ger Koopmans sterk van mening over de uitleg van Geheim, Vertrouwelijk en Openbaar, met betrekking tot het schrijven van minister Plasterk.

Het feit: Nergens in het schrijven, dat als ingekomen stuk op de website van de gemeente Landgraaf staat, worden de woorden Geheim of Vertrouwelijk gebezigd. Koopmans trok dus gewoon op zijn eigen wijze de conclusie dat een geheim overleg ook een geheim schrijven produceert.

Enkele andere vragen waarop Statenlid Franssen antwoord hoopte te krijgen, zoals:

  • datum ontvangst
  • pas na vragen van statenleden bevestigend antwoord over de ontvangst van dit schrijven en draaien over zogenaamde geheimhouding
  • over het niet pro actief informeren van de statenleden
  • over de op deze manier ondermijnen van het democratisch proces in de kwestie van de herindeling

werden in vage bewoordingen of geheel niet beantwoord door de gedeputeerde.

Ook achtte de deputé zich, net als zijn door de val van het Brunssumse* college tot tranen toe geroerde collega Geurts, ex-wethouder van Brunssum, NIET schuldig aan de val van het Brunssumse college.

EXCUSES? DAAR DOET GER “POETIN” KOOPMANS NIET AAN!

Wilt u het interpellatiedebat, van ca. 30 minuten, terugluisteren? Dat kan via deze link:

http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=limburg&agendaid=8e93b4f0-37b7-45e2-b7fc-313404d39500&FoundIDs=&year=2017  

En klik op ‘link naar video’, kies hier dan agendapunt 10

* Brunssum werd bij de procedure “eringefietst” door de over de herindeling zwaar verdeelde CDA fractie. Om Koopmans voor gezichtsverlies te behoeden

 


1 2 3 6