Bestuur

Met een lijst onder de naam Lokaal-Limburg is deelgenomen aan de laatste verkiezingen in 2015 voor de Provinciale Staten van Limburg. 

Wij hebben met inzet van velen één zetel kunnen bemachtigen. 

De zetel welke in de vorige periode door de Universele Senioren Partij bezet werd, hebben wij, met onze nieuwe werknaam Lokaal-Limburg weten te continueren tot 2019. 

Onze lijsttrekker Raimond Franssen is hierdoor lid van Provinciale Staten van Limburg. 

Op voordracht van het bestuur is met algemene stemmen van de aanwezigen tijdens de ledenvergadering van 12 december 2015 in Motel van der Valk te Urmond de heer Ad Roest als nieuwe voorzitter gekozen.

Er worden nog steeds Bestuursleden gezocht. Heeft u interesse? Neem dan contact via e-mail. 

Samenstelling van het bestuur LOKAAL-LIMBURG

Ad Roest  voorzitter;
Vacant secretaris; 
Leo de Jong  penningmeester 
Dr. Albert Leppers  bestuurslid
Armand Thomas bestuurslid
Ad Berger bestuurslid

 

Bekijk hier het nieuws van het bestuur